Medlemskap 2018/2019

  • Aktiva spelare på klubbens träningstider: 350 €/säsong (250 euro första året)
  • Aktiva medlemmar bosatta utanför Åland: 150 €/säsong
  • Juniorer upp till och med 21 år och heltidsstuderande: 150 €/säsong
  • Juniorer upp till och med 14 år: 50€/säsong
  • Stödmedlemmar: 50 €/säsong. 

Vill du betala din medlemsavgift i flera rater kontakta någon av oss i styrelsen: Kaj Eriksson, Björn Hansen, Ingmar Sundqvist, Janina Lindström, Sofia Vikman, Mari Hansen, Mio Lindqvist, Hasse Möller

Det går bra att betala medlemsavgiften i två rater. Halva avgiften senast den 31/10 2018 och den andra halvan senast 28/2 2019.

Andelsbanken på Åland
FI85 5578 0420 0962 90
BIC: OKOYFIHH
Uppge gärna ditt namn. För nya medlemmar: Uppge även födelsetid och hemkommun och om du är studerande.

Klubbkvällar: Vi inleder säsongen söndag den 16.9 med teknikträning. Välkomna upp!

Onsdagkvällar 18.00-20.00 och söndagar 18.00-20.00. Kontakt: Impe Sundqvist +358 457 530 1001

Juniorträning:

Tisdagar 18.00 - 20.00/ Mio Lindqvist +358 457 343 9123

Curling på dagtid:

Tisdagar 10.00-12.00 och torsdagar 10.00-12.00. Kontakt: Hasse Möller +358 457 344 5580

Medlemskap 2018/2019