Medlemskap 2017/2018

  • Aktiva spelare på klubbens träningstider: 350 €/säsong (250 euro första året)
  • Aktiva medlemmar bosatta utanför Åland: 150 €/säsong
  • Juniorer upp till och med 21 år och heltidsstuderande: 150 €/säsong
  • Stödmedlemmar: 50 €/säsong. 

Vill du betala din medlemsavgift i flera rater kontakta någon av oss i styrelsen: Thomas Jonsson, Janina Lindström, Tommy Nordin, Mari Hansen, Sofia Vikman, Ingmar Sundqvist, Kaj Eriksson, Melker Lundberg

Medlemsavgiften betalas senast den 31 oktober 2017

Andelsbanken på Åland
FI85 5578 0420 0962 90
BIC: OKOYFIHH
Uppge gärna ditt namn. För nya medlemmar: Uppge även födelsetid och hemkommun och om du är studerande.

Klubbkvällar (från 18 oktober):

Onsdagkvällar 18.00-20.00 och söndagar 18.00-20.00. Kontakt: Thomas Jonsson +3584575301185

Juniorträning:

Tisdagar 18.00 - 20.00 Kontakt: Melker Lundberg +3584573434342

Curling på dagtid:

Tisdagar 10.00-12.00 och torsdagar 10.00-12.00. Kontakt: Håkan Karlsson +3584575706355

Medlemskap 2017/2018