Hur spelar man curling?

Curling är ett lagspel och ett lag består av fyra spelare. Spelarna kallas etta, tvåa, trea och fyra och i den turordningen lägger man sina stenar. Man behåller turordningen genom hela matchen.

En i laget är skipper, vanligtvis "fyran". Skippern dirigerar spelet från sin plats i boet till andra sidan banan innan han vanligtvis lägger lagets två sista stenar. Varje spelare har alltså två stenar som spelas växelvis med motståndarens stenar. Ettorna i de båda lagen börjar växelvis att lägga sina två stenar för att båda försöka bygga upp ett vinnande spel. När samtliga 16 stenar är spelade är en omgång klar.

En match omfattar mellan 6-10 omgångar och efter varje omgång räknas poäng. En sten kan ge en poäng om den är placerad i boet, det vill säga inom de färgade ringarna. Det räcker om bara en liten del av stenen är inne i boet. Man får poäng för varje sten som är placerad i boet som är bättre motståndarlagets bästa sten. Bara ett lag får därför poäng i varje omgång - från en poäng upp till flera poäng.

Den som vinner en omgång får börja nästa omgång. "Förlorarna" får därmed fördelen att lägga den viktiga sista stenen i nästa omgång. Om ingen av laget har tagit poäng börjar nästa omgång som den förra.

Samtliga fyra spelare är utrustade med varsin kvast. Med dessa sopar man framför stenen. Sopning har två syften, dels glider stenen längre och dels påverkar man riktningen. En sopad sten går rakare än en icke sopad sten.

Hur spelar man curling?