Bokningsregler för företag, organisationer och privata grupper

Preliminärbokning kan göras under max två veckor och måste omvandlas till definitiv senast två veckor innan speldagen, eller i samband med att någon annan kund vill definitiv boka den preliminär bokade tiden. (OBS! Preliminär bokning som inte avbokas övergår automatiskt i definitiv bokning.

Definitiv bokning är bindande. Vid avbokning av hela eller delar av bokningen utgår en
 avbokningsavgift enligt följande procentsatser på totalpriset:

  • 2 veckor innan speldagen: 50%
  • 1 vecka innan speldagen: 100% 
  • Meddela senast 2 dagar innan om antalet spelare blir färre eller flera.

OBS! Vi försöker alltid se till kundens bästa, men om ni skall boka av - Kom ihåg att göra det i tid, Tack!

Fakturering sker efter speldagen med 10 dagar nettobetalning om inget annat är överenskommet.

Bokningsregler för företag, organisationer och privata grupper