Bokningsregler

Preliminär bokning kan göras under max två veckor och måste omvandlas till definitiv bokning senast två veckor innan speldagen, eller i samband med att någon annan kund vill boka den preliminära bokade tiden.
OBS! Preliminär bokning som inte avbokas övergår automatiskt till definitiv bokning.

Definitiv bokning är bindande. Vid avbokning av hela eller delar av bokningen utgår en
 avbokningsavgift enligt följande procentsatser på totalpriset:

  • 2 veckor innan speldagen: 50%
  • 1 vecka innan speldagen: 100% (event som avbokas p ga sjukdom eller enligt överenskommelse kan eventet bli innestående för er och tillsammans hitta ett nytt datum).
  • Meddela senast en dag innan hur många som deltar i gruppevenemanget.

Vi försöker alltid se till kundens bästa, om ni behöver avboka - Kom då ihåg att göra det i tid.

Fakturering sker efter speldagen med 7 dagar nettobetalning om inget annat är överenskommet.